Komise rozhodčích

referpředseda
Tomáš KUKENĚ
Holandská 3716
580 01 Havlíčkův Brod
EM    tkukene@seznam.cz
EM:   tkukene@gmail.cz
MT:   605 246 719
Zdeněk DRLA
Čajkovského 44
586 01 Jihlava
EM:   drla@hcdukla.cz
MT:   602 288 607

Milan PARÝZEK
Smetanovo nám. 1860
580 01 Havlíčkův Brod

EM:   mparyzek@post.cz
MT:   736 643 653