Trenérsko metodická komise

Jungwirthpředseda

Mgr. Jiří JUNGWIRTH

Poláčkova 1

586 01 Jihlava

EM    mladez@hcdukla.cz

MT     731 677 702

 

Petr BERÁNEK

Lučice 246

582 35 Lučice

 

EM    beranek.hb@seznam.cz

MT    731 465 554

Milan CHALUPA

Za Poštou 63

586 05 Jihlava

EM   chalupa.milan@seznam.cz

MT   775 660 377