Upozornění pro rozhodčí: výměna průkazů!

Upozornění pro rozhodčí: výměna průkazů!

Před sezonou 2019/2020 dochází k výměně průkazů rozhodčích za nové. Rozhodčí s aktuálně platnými licencemi II., III., III.P, T, M své "staré" průkazy odevzdají nebo zašlou doporučenou poštou na krajské pracoviště (E. Rošického 6, Jihlava) spolu s fotografií pasového formátu (fotografii lze zaslat i elektronicky ve formátu *jpeg) nejpozději do 20.5.2019. 

Rozhodčí je povinen odevzdat nebo zaslat doporučenou poštou svůj průkaz rozhodčího spolu s fotografií pasového formátu na krajské pracoviště E. Rošického 6, Jihlava a to nejpozději do 20.5.2019. Všem rozhodčím s obnovenou licencí budou vystaveny a předány nové průkazy rozhodčích na předsezonním semináři koncem srpna.

Zároveň je třeba zaslat na krajské pracoviště i dotazník rozhodčího, který byl rozeslán v uplynulých dnech. Vzhledem k tomu, že od nadcházející sezony dochází ke změně výplat odměn rozhodčích, je nutné v dotazníku uvést číslo účtu. Rozhodčí, kteří nesplní tuto povinnost, nebudou od sezony 2019/2020 zařazeni na nominační listinu Kraje Vysočina, bez čísla účtu jim nebudou vypláceny odměny. Platí i pro pomocné funkce.

Od rozhodčích s aktuálně platnými licencemi II., III., III.P, T, M budou v následujících dnech shromážděny stávající průkazy (i ty ještě s několikaletou platností) k výměně na krajském pracovišti a následně budou předány na registrační oddělení ČSLH současně s novými fotografiemi rozhodčích (buď v pasovém formátu, anebo elektronicky ve formátu *jpeg se jménem souboru PříjmeníJméno.jpeg na adresu ks-vysocina@cslh.cz).

Výměna průkazu v tomto oznámeném termínu je zdarma a bude provedena pouze rozhodčímu, který bude mít v registračním systému aktualizovanou licenci (provádí krajské pracoviště). Za výměnu později dodaných průkazů bude požadována úhrada 200 Kč. Za výměnu bez dodaného původního průkazu bude nutno uhradit poplatek za duplikát 500 Kč.