Školení rozhodčích ledního hokeje III P-pomocné funkce 28.8.2020 ZS Havl. Brod

Klubům kraje vysočina, ČSLH
KR KVV ČSLH Vysočina oznamuje termín pro konání semináře rozhodčích III P -pomocné funkce a to dne 28. srpna 2020, místo konání ZS v Havlíčkově Brodě.
              Přihlášky zasílejte na sekretariát nejpozději do 20. července 2020.
 V Jihlavě dne: 14.02. 2020
                                                                          Tomáš Kukeně v.r.
                                                             předseda KR KVV ČSLH Vysočina

Přihlášku najdete v sekci DOKUMENTY