Seminář rozhodčích III. třídy 28.-30.8.2020 ZS Havl. Brod

Klubům kraje vysočina, ČSLH
KR KVV ČSLH Vysočina oznamuje termín pro konání semináře rozhodčích III. třídy, a to ve dnech 28. – 30. srpna 2020, místo konání ZS v Havlíčkově Brodě.
              Přihlášky zasílejte na sekretariát nejpozději do 20. července 2020.
  V Jihlavě dne: 14.02. 2020
                                                                           Tomáš Kukeně v.r.
                                                             předseda KR KVV ČSLH Vysočina

Přihlášku do semináře najdete v sekci DOKUMENTY